Gezocht: vrijwilligers!

Vrijwilligers? Graag! We zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers. Denk aan hulp bij organiseren, barbezetting en besturen. 

Vrijwilliger zijn/worden is erg leuk, energie voor energie. Meer weten, heb je iets in de aanbieding of wil je aanmelden? Geef een seintje aan het bestuur.

 

Wat houdt vrijwilligerswerk precies in?

Is het iets voor mij? Wat wordt er van mij verwacht als vrijwilliger? Waar liggen de grenzen? Bij wij kan ik aankloppen? Daarom hebben we een aantal afspraken over hoe we met elkaar omgaan. In het kort moet je kunnen voldoen aan de gedragsregels die hieronder zijn beschreven.

Gedragsregels voor vrijwilligers

De gedragsregels en het aannamebeleid zijn in het leven geroepen om misstanden zoals (seksuele) intimidatie zoveel als mogelijk te voorkomen. Wij vinden het belangrijk om een veilige omgeving te creëren voor sporters en met name de kwetsbare groepen, waaronder kinderen.

Aannamebeleid van vrijwilligers

Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld het coachen en begeleiden van (activiteiten voor/met) kinderen/sporters, zal het volgende beleid worden gehanteerd:

  • Er vindt een kennismakingsgesprek plaats;
  • Referenties worden gecheckt (b.v. navraag bij andere verenigingen);
  • Door de vrijwilliger wordt een V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. Dit zal om de 3-5 jaar herhaald worden;
  • De vrijwilliger zal lid worden van de KNLTB en daarmee onderworpen zijn aan het tuchtrecht van de KNLTB;
  • De vrijwilliger wordt in het bezit gesteld van de ‘Gedragscode voor de verenigingsvrijwilligers’ van de KNLTB.

Gedragscode (KNLTB)

Download hier de gedragscode voor de verenigingsvrijwilligers.